EN

Přehled služeb

Přehled služeb


Získání akce

 • Podpora národních kandidatur a získávání mezinárodních konferencí do České republiky

Přípravy akce

 • Vypracování harmonogramu příprav akce a detailního scénáře pro realizaci akce
 • Propagace kongresu na jiných akcích v oboru, a to jak v České republice, tak v zahraničí
 • Management sponzoringu
 • Pronájem prostor pro akci
 • Registrace a komunikace s účastníky, webové stránky, mailingy, databáze
 • Letenky a spolupráce s oficiálním dopravcem akce
 • Informační přepážky kongresu na letišti, případně v hlavních hotelech
 • Grafické návrhy, tiskové materiály

Vědecký obsah akce

 • Služby pro organizační výbor kongresu (organizace pravidelných schůzí, organizace zahraničních cest, příprava setkání s mezinárodním výborem)
 • Přijímání a kompletní zpracování abstrakt včetně všech výstupů (Abstract Book, CD), webová knihovna
 • Kongresové materiály

Organizace na místě

 • AV technika, technické zázemí a podpora
 • Bezpečnostní služba
 • Ubytování
 • Cateringové služby
 • Doprava účastníků
 • Informační systémy a značení
 • Doprovodná výstava
 • Personál na akci (koordinátoři jednotlivých oblastí, technický personál, pracovníci pro registraci, asistenti, hostesky)
 • Společenský a kulturní program

Ostatní služby

 • Turistický a kulturní program pro doprovodné osoby
 • Daňové a právní poradenství
 • Audit akce